Més conscienciació a la Conca amb la recollida de la fracció orgànica

Durant el 2013 es van recollir a la Conca de Barberà fins a 10.312 tones de residus procedents de la recollida selectiva. D’aquests residus, 2.059,55 tones van ser procedents de deixalleries comarcals. Així, segons dades del Consell d’Administració i de l’Organisme de Gestió i Control del Servei de Residus Municipals s’ha produït una reducció del consum de productes, fet que es veu provocat per la crisi econòmica. De fet, es pot concretar que la reducció feta d’un any per l’altre ha estat del 3,2%.

D’altra banda, també cal apuntar una noticia positiva en aquest estudi i és l’augment de la fracció orgànica en un 1,4%. Això mostra un augment en la conscienciació de la població a l’hora de fer la recollida. També ha baixat el rebuig, en un 3,6%, una tendència que està a la baixa des dels darrers quatre anys en la majoria de pobles de la Conca de Barberà.

Per últim, en referència al paper i cartró també s’ha produït una reducció, concretament del 8,4%. Quant a les deixalleries ha baixat un 9,2%.