El poble de Vilanova de Prades ja disposa del seu escut oficial

Comarques

Imatge del nou escut del municipi
Imatge del nou escut del municipi | Cedida
El municipi de Vilanova de Prades, després d’un llarg procés de tramitació, ja disposa d’escut oficial.

El procés d’oficialització de l’escut heràldic municipal, que va patir diferents aturades i desestimacions des de l’inici de la seva tramitació als anys vuitanta i amb diversos intents d’aprovació, es va iniciar de nou l’any 2014.

Aquesta vegada, l’expedient s’iniciava amb una nova proposta d’escut per part de l’Ajuntament, elaborada per l’historiador Ezequiel Gort, i que l’heraldista de la Generalitat va considerar correcte amb les oportunes observacions de millora, que l’Ajuntament de Vilanova va acordar incloure en la seva proposta definitiva.

Finalment, aquest març de 2015, la Generalitat informava favorablement i publicava al DOGC l’oficialització de l’escut del municipi de Vilanova de Prades.

Descripció heràldica de l’escut
Escut caironat; d’argent, un castell de sable obert acostat de dos castanyers de sinople; el peu quarterat en sautor, primer i quart, d’or, quatre pals de gules; segon i tercer, d’atzur, sembrat de flors de lis d’or i amb un lambel de tres penjants de gules al cap. Per timbre, una corona mural de poble.