Conveni de l’Ajuntament de Montblanc per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats a l’Associació SPAC

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Montblanc ha aprovat el conveni per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats, que realitzarà l’associació SPAC.

Els costos de la recollida d’animals abandonats seran de 250 euros, IVA exclòs, per a gos recollit, i de 200 euros, IVA exclòs, per a gat recollit.

Mitjançant l’esmentat conveni, l’associació SPAC es compromet a justificar la recollida dels animals inclosos a les factures, així com a mantenir informat el consistori dels animals que portin xips identificatius i/o siguin recuperats pels seus propietaris. L’entitat també es compromet que, quan els propietaris dels gossos els recullin de les seves instal·lacions, siguin aquests qui paguin la factura de recollida i manteniment, i a no facturar la despesa a l’Ajuntament.

El conveni té una vigència d’un any, prorrogable si no hi ha cap denúncia o modificació per alguna de les dues parts.