La Junta Electoral Central amplia el termini de dipòsit del vot per correu fins a les 14:00 hores del dilluns 18 de desembre

La Junta Electoral Central ha acordat ampliar el termini perquè tots els electors que voten per correspondència des de l’Estat espanyol puguin enviar el seu vot. Com que el topall fixat inicialment el dia 17 de desembre cau en diumenge, la Junta Electoral ha optat per prorrogar el termini al dilluns següent, 18 de desembre, en els horaris habituals d’obertura de les oficines postals i com a màxim fins a les 14:00 hores.
 
Cal tenir present que els horaris d’atenció al ciutadà de les oficines de Correus de poblacions petites poden ser més reduïts i tancar abans de les 14.00 hores. Això significa que caldrà consultar prèviament els horaris dels establiments de Correus de la localitat on es vulgui dipositar el vot.   
 
D’altra banda, la modificació afecta només el termini que té l’elector per enviar el vot per correu, un cop rebuda tota la documentació. El calendari de sol·licitud del vot per correspondència no varia i finalitza el proper 11 de desembre.