Una nova vorera a la carretera de Poblet i un pipicà, els projectes per votar dels pressupostos participatius de l’Espluga

S’inicia la segona edició dels Pressupostos Participatius de l’Espluga de Francolí, la qual es regeix segons les bases i criteris inclosos en el Protocol dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí .

Els Pressupostos Participatius 2017 de l’Espluga de Francolí han de permetre posar a la pràctica tot allò après durant l’edició anterior, mitjançant l’elaboració de propostes per part de la ciutadania i culminant amb la selecció de les que es considerin més necessàries i importants per al municipi.

Per tant, aquest procés dona el protagonisme total als espluguins i espluguines, majors de 16 anys i empadronats/des al municipi a data 1 d’agost, per tal que decideixin en què invertir una part del pressupost municipal de la partida d’inversions, un total de 18.000 euros.

Així, des del divendres dia 1 fins al dilluns 11 de desembre, tots dos inclosos, estarà obert el procés de votació. Aquí veureu els dos projectes proposats per la ciutadania per a aquesta ocasió, perquè puguin ser sotmesos a votació ciutadana.

Com participar en l'elecció del projecte

-Qui podrà participar en l’elecció del projecte?
Podrà participar en l’elecció d’un dels projectes tota la ciutadania empadronada a l’Espluga de Francolí amb data 1 d’agost de 2017, major de 16 anys, i serà requisit indispensable acreditar-se amb el DNI, o bé amb el NIE, el passaport o el permís de conduir.

-Com es podrà votar?
Es podrà participar en l’elecció d’un dels projectes escollint l’opció desitjada d’entre les dues proposades a les butlletes de votació. Només es podrà marcar una de les dues opcions. Si es marca més d’una opció, el vot serà considerat nul, i si no se’n marca cap, el vot serà considerat blanc. Només es podrà emetre un vot per persona.

-On es podrà votar?
A les oficines de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, a la plaça de la Vila, 1, els dies i hores laborables (de dilluns a divendres de 8 h a 14.30 h i dilluns de 16 h a 20 h), o a l’Oficina de Turisme, a la plaça del Mil·lenari, 1, els dies festius (dissabtes de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i diumenges i festius de 10 h a 14 h).

-Quan es podrà votar?
Es podrà votar del divendres 1 al dilluns 11 de desembre, ambdós inclosos.

Construcció d’una nova vorera a la carretera de Poblet
Aquest projecte preveu la construcció d’una vorera a la carretera de Poblet entre l’encreuament del camí de la Cometa i la placeta del carrer Escodines, per aconseguir així la continuació de la vorera ara ja existent en aquella banda de carrer, atenent que actualment obliga a transitar els vianants per la calçada, i haver de creuar el carrer amb la perillositat que això comporta. A més a més, aquesta actuació serviria per millorar l’estètica de la zona, evitant la caiguda de pedres i terres a la carretera, i permetria arranjar la part de zona verda que hi ha en aquest encreuament i dignificar aquell espai, que actualment es troba força malmès.

Zona d’esbarjo per a gossos amb pipicà
Aquest projecte preveu la construcció d’un recinte a l’aire lliure tancat, ubicat al final de la Rambla Lluís Companys, per-lo poder utilitzar com a zona d’esbarjo per a gossos i com a pipicà, amb un abeurador, dispensador de bosses, paperera per a excrements, etc. També preveu el trasllat de la gossera municipal a la zona annexa de la deixalleria municipal, amb la construcció de dues casetes per a la custòdia dels animals, i l’adquisició d’una màquina amb lector de xip per poder localitzar els propietaris dels gossos extraviats.