Noves millores en carrers i camins i la remodelació del Museu i Forn del Vidre, entre les inversions destacades per al 2018 a Vimbodí i Poblet

Amb l’objectiu de continuar millorant infraestructures i equipaments de la població, l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet destinarà bona part de les inversions de l’any vinent a la millora de carrers i camins i a la remodelació del Museu i Forn del Vidre. Els pressupostos per al 2018, aprovats en el darrer ple amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern i l’abstenció del representant de l’oposició, també abasten projectes relacionats amb els serveis, la cultura i el lleure, sempre amb la vista posada en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. En total, el capítol d’inversions ascendeix a 433.550 euros.

En l’àmbit viari, s’invertiran 176.950 euros en diversos carrers de la vila, amb l’ajut del Servei d’Assistència Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. D’una banda, s’arranjaran en profunditat (superfície i subsol) els carrers Mestre Rebull i Mestre Manresa, eix vertebral dels carrers “de Dalt” entre el carrer Major i la plaça de l’Església. A part de ser una via d’accés cap als diferents carrers, aquest eix també és especialment important perquè recull interiorment una part destacada del clavegueram, els pluvials i altres serveis públics provinents de la part més alta. El carrer Mestre Rebull es reformarà sense perdre el seu característic i singular terra empedrat, si bé l’actual se substituirà per un de nou antilliscant. I pel que fa al carrer Mestre Manresa, també se’n millorarà el ferm, així com les escales.

La inversió en espais públics també inclou el tram del carrer Menéndez Pelayo que quedava per remodelar, l’inici de la millora dels accessos de la vila pels ravals de Lleida i de Montblanc, i l’asfalt dels carrers del Pla d’en Guerra. Així mateix, s’oferirà a les empreses licitadores que també intervinguin al carrer de l’Església, en concepte de millores.

Quant a les inversions en camins, es destinaran 55.000 euros entre diferents vies del terme, amb una actuació específica al camí del Tossal. Aquesta darrera millora incidirà especialment en el tram proper a la deixalleria municipal, prop de la qual es van detectar desperfectes a causa de l’erosió per pluges.

El Museu i Forn del Vidre s’endú una altra part destacada del pressupost. L’actuació que s’hi durà a terme preveu l’adequació de la part baixa del museu, amb un espai de recepció més còmode per al visitant i una botiga més gran, la millora del taller i la instal·lació d’un nou forn més eficient energèticament. Tota aquesta remodelació, amb una inversió de 66.000 euros, s’inclou en el programa de rellançament d’aquest singular espai cultural i turístic del municipi.
altres inversions

Altres inversions previstes són la compra dels horts continguts a la plaça de les Orenetes, per poder eixamplar aquesta àrea d’aparcament en el futur; l’inici d’aquest projecte amb l’habilitació d’una escullera a la banda propera al torrent; o les noves inversions destinades al parc infantil del raval de Lleida, entre altres iniciatives. L’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, destaca que, si bé aquest és un pressupost continuista, comportarà una embranzida en projectes i serveis estratègics per al futur del municipi.