Els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre els comerços catalans poden obrir

Els propers dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre els comerços catalans poden obrir, d’acord amb la Llei de comerç, serveis i fires. Segons el calendari comercial de diumenges i festius autoritzats d’obertura comercial 2017, aquests dies són uns dels vuit diumenges i festius amb permís d’obertura al públic.

La Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement estableix un total de vuit festius anuals dels quals els ajuntaments poden substituir fins a dues dates. D’acord també amb la normativa catalana que regula els horaris comercials, s’afegeixen dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. Per a l’any 2018, s’estableix el 7 de gener com a festiu autoritzat tal com també estableix l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny.