Ratificació de la durada del Consorci TACOALT i modificació dels seus estatuts

Montblanc

Aquest dimecres 7 de febrer el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per 10 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc i PDeCAT), 2 en contra (CUP) i 1 abstenció (FIC) la ratificació dels acords adoptats pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT) referents a la pròrroga de la durada del Consorci per un nou període de 10 anys i a la modificació dels seus estatuts.

 

La pròrroga es realitza perquè el pròxim 12 de juny acaba el període inicial de deu anys, i ha de ser ratificat pels consistoris consorciats.

 

Pel que respecta als estatuts, es modifiquen els articles 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24 i a les Disposicions Addicionals i Transitòries.

 

TACOALT

TACOALT és el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona, constituïda per a la gestió compartida del canal públic o programa de televisió digital local inclòs dins el canal múltiple corresponent a la demarcació de Tarragona.

 

La denominació TACOALT es deu a les inicials de les comarques catalanes integrants (TArragonès, COnca de Barberà i ALT Camp). TACOALT és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels ajuntaments de Tarragona, Valls, Salou, Vila-seca, Torredembarra, Montblanc, Constantí i Altafulla.