Aprovades les despeses per a l'adquisició d'un immoble i dues parcel·les a la zona del Pont Vell de Montblanc

Montblanc

El Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per 8 vots a favor (Agrupament Catalanista de Montblanc), 3 en contra (CUP i FIC) i 2 abstencions (PDeCAT) les despeses plurianuals per a l'adquisició d'un immoble i dues parcel·les a la zona del Pont Vell.

 

L'immoble que es vol adquirir per un import de 300.000 euros està situat a la Raval de Santa Anna, i l'objectiu d'aquesta adquisició és urbanitzar l'entorn del Pont Vell. L'import es pagaria durant tres anys, fins l'any 2020, a raó de 100.000 euros anuals.

 

Respecte a les parcel·les que s'adquiriran per un import de 180.000 euros, corresponen a una finca situada a la partida Miracle, i es destinaran a vialitat i zona verda i equipaments a l'entorn del Pont Vell. L'import també es pagaria en tres anys, fins el 2020, a raó de 60.000 euros anuals.