Montblanc aprova el rènting de vehicles per a la brigada municipal

Montblanc

| Marc Lladó
El Ple de l’Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat la despesa plurianual per al rènting de tres vehicles destinats als serveis de manteniment del consistori.

El cost total del rènting dels tres vehicles és de 85.958,40 euros, IVA inclòs, que es pagaria durant quatre anys, fins el 2021, a raó de 21.489,60 euros anuals.

Aquest punt va rebre el suport de tots els grups de l’oposició, que van fer avinent la necessitat de disposar de nous vehicles.