Aprovades dues modificacions puntuals del Pla General del municipi

Aquest dimecres 7 de març el Ple de l'Ajuntament de Montblanc aprovava dues modificacions puntuals del Pla General del municipi.

La primera modificació aprovada afecta l'article 49 en relació a la regulació de l'ús de restauració i espectacles en les zones qualificades com Antic Urbà i Eixample Residencial. La normativa vigent prohibeix l'ús de discoteca, bars musicals i pubs en aquestes zones.

Com que actualment existeixen usos preexistents a aquest planejament de pub en la zona qualificada com a Antic Urbà, és voluntat del consistori montblanquí fer cessar aquests usos preexistents, per la qual cosa és necessari modificar el planejament per a regular, amb més grau de detall, les situacions d'usos preexistents al planejament i incompatibles amb aquest. Per tant, amb aquesta modificació de l'article 49 es prohibeixen les autoritzacions de canvis de titularitat de les activitats de discoteca, bars musicals i pubs en les zones qualificades com Antic Urbà i Eixample Residencial.

L'altra modificació puntual del Pla General de Montblanc que va ser aprovada afecta l'article 81, relacionat amb la clau d'Indústria Gran IG-10. La normativa vigent, en l'apartat del tractament de l'espai lliure de les condicions de l'edificació, determina que aquest ha de ser enjardinat.

Per tant, l'esmentat article es modifica per a regular que l'espai lliure confrontant a carrer serà enjardinat, i confrontant a veïns, serà lliure d'edificació.