Montblanc presentarà candidatura per formar part de "Ciutats i Viles amb Caràcter"

Montblanc

El ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat demanar formar part de la marca turística "Ciutats i Viles amb Caràcter". Aquesta marca s’adreça a ciutats mitjanes pel que fa al seu volum de població, que tenen una forta personalitat, marcada per diversos aspectes, com ara el seu caràcter històrico-cultural, enogastronòmic o artístico-creatiu.

Formar part d'aquesta marca, permetria per exemple, participar en elements com:
  • Any del Turisme Cultural 2018
  • Presència en fires especialitzades com City Fair (Londres), entre d’altres
  • Participació en presstrips, famtrips i viatges de benchmarking
  • Visibilitat en canals de promoció online: webs, aapp, bloc, market place
  • Publicacions específiques
  • Cursos de formació especialitzats
Entre les ciutats del país amb aquest distintiu hi podem trobar per exemple, Reus, Vic, Tarragona o Girona, entre d'altres. En aquest sentit, l'Ajuntament ha elaborat un informe molt complert per tal d'avalar de la forma més adequada la candidatura montblanquina. La presentació de la candidatura i el corresponent informe va ser valorat molt positivament pels diferents grups, aprovant-se tot plegat, per unanimitat.