L'Ajuntament de Montblanc defensa l'escola catalana i el model d'immersió lingüística

El passat dimecres 7 de març el Ple de l'Ajuntament de Montblanc va aprovar per unanimitat una moció per a defensar l'escola catalana i el model d'immersió lingüística.

 

Amb l'aprovació de l'esmentada moció, es rebutja l'intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE, tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya i la voluntat d'alguns partits polítics de trencar el model d'escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana, una iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d'Educació.

 

A més, es vol donar suport al nostre model d'escola, com a model compromès amb la cohesió social, exitós i estimat, que garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l'alumnat.

 

També es defensa la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país, que ha fet que Catalunya avui compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives.

 

Un altre punt és que l'Ajuntament de Montblanc es compromet a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen.

 

Finalment, es reitera el compromís amb l'escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que s'ha construït els darrers trenta anys.