Augmenta la recollida selectiva a la comarca durant el primer trimestre

Les dades que es presenten a l’informe trimestral de  producció de residus municipals de la Conca de Barberà del primer trimestre de 2018, observem que durant aquest període hi ha un augment molt important de les fraccions de selectiva, principalment a les deixalleries.

Durant aquest trimestre de 2018 s’han recollit un total 2.741 tones de residus sòlids urbans a la comarca, si comparem aquesta xifra amb els quilograms recollits durant el mateix període de temps durant l’any 2017, veurem que ha augmentat la generació total de residus en un 11,5%.

La dada més rellevant és l’increment de la recollida selectiva de quasi bé totes les fraccions i principalment de les deixalleries. Això significa que es continua amb la tendència del 2017, ja que des de la posada en inici del nou reglament de les deixalleries comarcals, el ciutadà s’ha sensibilitzat en utilitzar més la deixalleria i no dipositar els residus fora dels contenidors a la via pública, i en el cas dels grans productors s’ha vist fomentat en l’ús del reglament, principalment en la limitació de grans quantitats de residus, més concretament la runa.

Amb les dades obtingudes durant el primer trimestre de l’any 2018, s’observa  una tendència de la població a recollir selectivament les seves escombraries, la qual ja s’ha consolidat durant aquest últims anys, ja que de tots els residus que generem més de la meitat els recollim selectivament. Aconseguint així que els residus que van a parar a l’abocador s’estan reduint considerablement, i aquests es recullen separadament en els contenidors de recollida selectiva.