Conveni amb l'Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu de la Mercè per a la cessió d'un local municipal

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el conveni amb l'Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu de la Mercè per a la cessió del local municipal situat al carrer Xolladors.

 

Mitjançant l'esmentat conveni, l'associació montblanquina es fa càrrec de la vigilància i control de les instal·lacions; adopta les mesures oportunes per a coordinar el bon funcionament de les activitat; conservació en bon estat de l'equipament i les instal·lacions; la neteja i recollida d'escombraries del local cedit; i abonar l'import dels danys físics, materials o perjudicis a tercers produïts per errors, omissions o negligències en l'exercici de l'activitat.

 

Per la seva part, el consistori montblanquí assumirà les despeses derivades dels subministraments energètics de l'espai autoritzat; garantir que els espais es trobin en condicions per a realitzar les activitats previstes; i es fa càrrec de l'assegurança de responsabilitat civil.

 

L'esmentat conveni té una durada d'un any, que es renovarà de manera automàtica per a successius períodes anuals.