L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet pavimenta el camí del Tossal

La freqüent erosió del camí del Tossal els dies de fortes pluges ha deixat de ser un problema després de l’actuació de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet en el tram proper a la deixalleria i la carretera N-240. Tant els murs d’aquest equipament municipal com la carretera es veien afectats pels fangs procedents de la part alta del camí, una situació que s’ha aturat amb la pavimentació del camí a la seva part baixa i la canalització lateral de les aigües. Els problemes existents fins a la data generaven situacions d’evident perillositat, ja que en ocasions fins i tot el fang arribava a la carretera N-240. D’altra banda, la particular inclinació del camí requeria la constant actuació de l’Ajuntament per fer front als profunds còrrecs que s’hi creaven. El camí del Tossal connecta amb altres vies que duen al nord del terme municipal. La millora ha consistit en la pavimentació amb formigó de 275 metres de camí, amb una amplada mitjana de 4 metres i un gruix de 15 centímetres, amb un voral per a l’aigua pluvial que traspassa de forma entubada fins al voral principal de la carretera. L’actuació ha tingut un cost de 50.000 €, dels quals 48.825 € han estat finançats mitjançant la línia d’ajuts per a inversions en camins públics locals del Departament de Governació de la Generalitat.