Més de 1.000 conductors s'examinen per obtenir el certificat d'aptitud professional per al transport de mercaderies i viatgers

Comarques

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca per avui divendres, 13 de juliol, les proves per obtenir el Certificat d’Aptitud Professional (CAP), títol necessari per al transport de mercaderies i viatgers a les vies públiques de la Unió Europea. En aquesta ocasió, s’examinaran 1.045 persones, 719 de les quals per a l’obtenció del títol de mercaderies i 326 per al de transport de viatgers. Les proves es realitzen sis cops l’any a les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.
 
Totes les persones inscrites han rebut una formació inicial de caràcter obligatori en algun dels 489 centres autoritzats per la Direcció General de Transports i Mobilitat a tot Catalunya. La majoria dels cursos de formació inicial s’han realitzat en la modalitat inicial accelerada (de 140 hores) i ara cal que els alumnes acreditin que han assolit els coneixements requerits.
 
Millora de la seguretat en el transport
 
Amb el CAP, que és complementari al permís de conducció de la classe que correspongui, es pretén donar una formació adequada a l’exercici professional, fent especial èmfasi en la  conducció segura i racional,  la prevenció de riscos laborals i el coneixement de la  reglamentació del transport per carretera. El certificat d’aptitud professional té una vigència de cinc anys. Per renovar-lo, els conductors i conductores hauran de realitzar un curs de formació contínua de 35 hores.