S'amplia el dipòsit comarcal de residus municipals

El dipòsit controlat de residus municipals ja està ampliar

Han finalitzat les obres díampliació del dipòsit controlat del Centre comarcal de tractament de residus municipals, las quals han anat a càrrec de l'empresa Voltes SLU. El cost de l'obra ha estat de 553.552,41 euros  i el seu import ha estat finançat íntegrament per l'Agència de Residus de Catalunya.


Es preveu que aquesta ampliació permetrà un allargament de la vida útil del dipósit fins al 2024. No obstant, el Consell Comarcal ha engegat proves pilot de nous sistemes de recollida de residus municipals amb líobjectiu díincrementar la recollida selectiva i disminuir el rebuig que es diposita al contenidor verd.


Tanmateix aquesta obra d’ampliació està relacionada a la construcció d’una planta de pretractament de fracció resta abans de la seva disposició final en dipósit controlat, amb la finalitat que tots els residus que síhi dipositin siguin inerts i lliures de matèria orgànica. Aquesta instal.laciió tambéé contribuirà a l'allargament del temps de vida útil del dipòsit controlat.