El Govern va presentar el PUOSC 2020-2024, dotat amb 250 milions d’euros

El termini de presentació de sol·licituds s’ha ampliat fins al 15 de novembre de 2019

Actualitat

El Govern va presentar ahir dijous el PUOSC 2020-2024, dotat amb 250 milions d’euros
El Govern va presentar ahir dijous el PUOSC 2020-2024, dotat amb 250 milions d’euros

El Govern va presentar el PUOSC 2020, 2024, per a la consellera de Presidència, Meritxell Budó, el PUOSC “representa una altra demostració de com de prioritària és per al Govern de la Generalitat la relació amb el món local”. A més a més, Budó creu que “el PUOSC és una eina per afavorir la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de cada territori, especialment dels petits i mitjans municipis, i també de les comarques”. La titular del departament de Presidència ha fet aquestes declaracions a la delegació de la Generalitat a Girona, en l’acte de presentació del PUOSC a les comarques gironines, en el que han assistit més de 300 alcaldes i regidors, fet que ha provocat que s’haguessin d’habilitar dues sales annexes per donar cabuda a tots els assistents.


 Budó veu el PUOSC com un element de cohesió territorial “amb el PUOSC podem equilibrar el territori i incidir en la qualitat de vida de les persones i dels municipis, finançant actuacions que d’altra manera seria impossible abordar. És una demostració que la col·laboració entre administracions és la via per cohesionar el territori i mantenir els municipis dinàmics i ben vius”. La consellera Budó va remarcar que el PUOSC ha tirat endavant malgrat la manca de suport de l’estat espanyol. En aquest sentit va dir “tot i que l’Estat està obligat per llei a dotar pressupostàriament el PUOSC, la seva aportació va anar davallant des de l’any 2002 i a partir de l’any 2012 fins a l’actualitat ha estat igual a zero”.


La primera línia de subvencions La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona línia de subvencions està destinada per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000 euros.

 

Les subvencions de la línia 1 estan destinades a: Ajuntaments, Entitats municipals descentralitzades i a Consells Comarcals que hagin assumit competències municipals en les obres i els serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal.


Les subvencions de la línia 2 estan destinades a: Municipis de menys de 5.000 habitants, Entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i a Consells Comarcals de menys de 5.000 habitants.


 En el programa general d’inversions, hi poden optar la totalitat dels ens locals: 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. En el programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants hi poden optar 737 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades.


Pel que fa a la demarcació de Girona el nombre de municipis destinataris és 219, el de Consells Comarcals 7 i el d’Entitats municipals 1.


Les actuacions i despeses subvencionables pel PUOSC són:


- Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional. - Actuacions de millora d’equipaments i infraestructures municipals que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial. - Actuacions de millora i gestió eficient de recursos del municipi. - Actuacions de prevenció de riscos naturals - Actuacions de millora de connectivitat tecnològica. - Actuacions destinades a serveis públics - Actuacions destinades a serveis supramunicipals.