Campanyes locals de comerç

Editorial

En els darrers temps, la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc ens acostuma a presentar campanyes comercials que són atractives i amb clars beneficis per als consumidors que acudeixen als seus comerços adherits. Tot plegat, però, ens hauria de remoure la consciència, ja que si no ens haguéssim deixat portar tots plegats per un consum una mica irresponsable, aquestes positives campanyes no serien necessàries.


De fet, no hauria de ser estrany que la gent comprés primer a la seva pròpia localitat, i en cas de no trobar un producte determinat, que marxés cap a un altre lloc, al més proper possible. Igual que quan anem al supermercat, hauríem de mirar primer, tot i que ens costin uns dinerets més, els productes de proximitat que no pas d’altres que arriben de molt més lluny i que tenen un cost ecològic al darrere pel transport, o d’explotació humana, en la seva producció.


Pel que fa al consum hem de tornar una mica a la idea de les nostres àvies i avis, que de fet ja feien el que per exemple ara ens estan inculcant en matèria de reciclatge. L’any 76, per exemple, es pagava el retorn dels envasos de vidre i els llegums es compraven a granel en paperines. En definitiva, “compra a casa, ven a casa i faràs gran casa”.