Que no ens treguin l’Oficina Liquidadora

Editorial

Important Consell d’Alcaldes de la Conca de Barberà el que hi ha hagut aquesta setmana després que aquest hagi aprovat per unanimitat una moció reclamant a la Generalitat que mantingui tal com està actualment l’Oficina Liquidadora de Montblanc, després que la moció hagués estat presentada per l’Ajuntament de Montblanc davant el fet que per part de la Generalitat s’està canviant el model de gestió d’aquestes oficines. I és que fa por pensar que des les 53 oficines existents a Catalunya, es preveu que només s’en mantindran quinze; un fet, aquest, que no concorda amb un model de país de proximitat, de tenir l’administració ben al costat dels administrats i de facilitar en definitiva els diferents tràmits als ciutadans. I és que fa no gaires anys, cal recordar que Montblanc ja va perdre un jutjat en benefici de Valls i, lògicament, fa por, ara, perdre un altre servei.

La Generalitat, o bé la futura República que es vol construir farien bé de creure’s el tema de les comarques, i lògicament, quan es creu en les comarques, els principals serveis públics de l’Administració haurien d’estar representats en totes i cadascuna de les nostres comarques; i més encara quan tenim poblacions envellides en zones on es volen tancar serveis i en favor d’una estranya centralització, barcelonina, això sí.