Ja tenim formació dual a la nostra comarca

Editorial

Aquesta setmana hem conegut una notícia de fons; una notícia que tindrà recorregut més enllà del moment en què s’ha produït, no en va afectarà en positiu un bon nombre de joves que cursen estudis de formació professional a l’Institut Martí l’Humà de Montblanc i als que també ho faran en el futur; i és que la formació dual ha arribat a la nostra comarca, després de la signatura del conveni que les parts implicades van signar aquest dimecres a la seu de Concactiva.

Aquesta és una notícia ben important, perquè l’aposta de la Generalitat en aquest sentit, que tan positiva ha resultat en altres comarques on ja està instaurada, arriba ara a la nostra comarca. I és que amb la formació dual, tal com ja es va comentar en la presentació, torna en certa manera la figura antiga d’aquell aprenent que es formava de ben jove a l’empresa i a poc a poc, quan ja havia adquirit l’ofici, aquest jove tenia un valor afegit que el permetia continuar i pujar en aquella empresa. Més o menys, amb la formació dual, l’alumne no només aprendrà els coneixements teòrics a l’institut, sinó que a més podrà formar-se in situ en un centre de treball determinat de les empreses que hi participen i formar-se en processos reals, del dia a dia, alhora que aprofundeix en la seva formació.