La Carta del Paisatge de la Conca

Editorial

Les Cartes del Paisatge són instruments de concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Ara, la comarca impulsa la redacció d’una Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, un pas que mostra la importància que té l’entorn que ens envolta a la comarca. Una importància que té i a què a més volem donar valor. I és que la Conca de Barberà és terra de paisatge, i el paisatge de la comarca és també el que fa especial la Conca de Barberà.

Les Cartes del Paisatge es concreten mitjançant la signatura pública d’un document on s’estableixen els compromisos que adopten les parts signants en favor del paisatge. En la seva presentació al Consell Comarcal es deia, i sembla que aquest serà el procés per a elaborar-la, que la Carta del Paisatges es farà a partir de la participació. Les jornades que s’iniciaran aquest mes de febrer seran un exemple clar de participació i d’impuls per tirar-ho endavant.

Amb la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà la comarca mostra el seu compromís a favor del paisatge i esperem que siguin tots els consistoris, el Consell i altres grups (públics i privats) que s’hi sumin i tirin endavant un projecte que segur que esdevindrà important per a la Conca de Barberà.