Molt bon premi al Consell

Editorial

Ahir, dijous, el Consell Comarcal recollia un important reconeixement, després que la Fundació Fòrum Ambiental, el Ministeri de Medi Ambient i Ecoembes hagin reconegut la “modèlica trajectòria” en l’impuls a la millora del medi ambient, a través d’una estratègia integral de gestió dels residus, amb què ha guanyat el nostre Consell el premi estatal Ciutat Sostenible. Aquesta és una gran notícia que mereix ser destacada entre la ciutadania, per dos motius importants. Per una banda, per veure la importància de la descentralització. Així, és remarcable que un estat central, que tantes vegades posa en qüestió l’autogovern i altres elements que impliquin la descentralització, posi de relleu la tasca feta pel nostre ens comarcal, que de fet, és una figura peculiar del nostre país i que no és compresa des del punt de vista d’un estat centralista. Per tant, el premi ve a reconèixer que un ens comarcal pot fer millor la feina mediambiental que no pas un estat centralitzat o cada municipi pel seu compte. Per altra banda, el premi recompensa una de les senyals d’identitat que des del primer dia ha marcat el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i que ha estat  la cura i la gestió ambiental, i també s’ha de felicitar els ciutadans per la seva conscienciació, que ha permès que el reconeixement hagi estat possible.