Dades sobre una millor situació econòmica

Editorial

Aquesta setmana hem conegut que la renda familiar disponible bruta (RFDB) a la Conca de Barberà havia pujat l’any 2014 en relació amb el 2013, i són aquestes les dades més recents sobre el tema, que s’han fet públiques aquesta setmana. Aquestes dades, que confirmen altres que també s’han fet públiques en setmanes o mesos anteriors, també confirmen el que per exemple fa temps que deia l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que Montblanc i el conjunt de la Conca havien sortit de la crisi econòmica. Potser, quan sentíem aquesta afirmació de la boca de l’alcalde montblanquí, algú hauria pogut pensar que el batlle de la Vila Ducal pecava, potser, d’optimista, però tant les dades de l’atur com les de la renda que publiquem aquesta setmana confirmen que la recuperació econòmica de la Conca de Barberà no és d’ara i que ja el 2014, fa tres anys, es podia afirmar que la nostra comarca començava a incrementar la seva renda per capita i que es començava, tal com reconeixia l’alcalde, a sortir de la crisi. Així les coses, cal continuar treballant perquè la comarca consolidi aquest creixement i que ho faci a partir d’elements que tinguin un caràcter de cuirassa davant futures crisis, tal com ja fa amb el turisme, que no és merament de temporada, al contrari que a la costa.