Alertes sobre l’economia del territori

Editorial

Aquesta setmana, la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial presentava, en el marc de la Cambra de Comerç de Valls, l’informe sobre l’economia del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre durant el primer trimestre del 2018. Aquest informe ve a demostrar, a grans trets, que hi ha factors dintre l’economia del territori que van a millor, que hi ha, en definitiva, motius per a l’esperança, però també llança un seguit d’alertes que ens han de fer estar a l’aguait, com ara el tema de les incerteses inversores i bancàries. I és que tot i que hi ha elements vitals com l’ocupació, que puja, i hi ha menys gent a l’atur, hi ha altres factors com l’atorgament del crèdit per part de les entitats bancàries que al nostre territori no arrenquen o bé reculen. Així les coses, cal estar alerta per tal de no repetir les accions negatives que ens van portar en moments de crisi a un greu esfondrament de les economies familiars; a una pèrdua progressiva de la classe mitja i a una precarització cada cop més gran del treball, a més a més de veure com cada cop hi ha més gent exclosa de poder tenir un habitatge digne. Talment, sembla que hi ha indicadors, com ara l’habitatge, que indiquen que podríem caure novament en el tema de la bombolla. Entre tots, hem d’intentar que els errors del passat no es repeteixin i que allò que la crisi va destruir es pugui anar reconstruint.