La comarca ja disposa de piscina coberta

Editorial

Fa ja força temps que el tema d’una piscina coberta a Montblanc arrossega allò que se’n diu cua. Que si Montblanc necessita tenir una piscina coberta per no dependre de la de la comarca veïna, que si en seria rendible l’ús i sobretot, el seu manteniment, que si per a la població general de la comarca seria necessària i els costos de tenir-la valdrien la pena o no. En definitiva, molts interrogants i molta polèmica política al seu dia.

Finalment, el consistori sembla haver trobat la resposta definitiva a totes les qüestions que sobre el tema fa tant de temps s’arrosseguen a Montblanc, i sense que l’Ajuntament hagi de gastar cap quantitat desorbitada per una infraestructura com és una piscina coberta dintre d’un edifici amb tot l’equipament, com podem veure a Valls, els montblanquins i comarcans podran fer ús de la piscina coberta de què disposa el càmping Montblanc Park. Amb aquest conveni, el consistori només haurà de pagar l’adaptació d’uns terrenys per poder-hi aparcar, la nova porta d’entrada directa a la piscina amb la corresponent guixeta i poca cosa més; la resta ha corregut i corre a compte del càmping. Sembla, doncs, una bona opció que caldrà que tots els comarcans facin servir, i llavors es podrà veure si aquest conveni ha estat una bona idea.

De fet, si tot va bé, no caldrà que particulars i escoles, quan tot vagi rodat, vagin a Valls, ja que s’oferirà una oferta d’activitats comparable i la inversió feta pels gestors del càmping ha estat notable.