La comarca manté el tipus en les xifres d’atur del 2012

Editorial

La Conca de Barberà haurà tancat l’any 2012 amb el mateix nombre de persones inscrites al Servei Català d’Ocupació (SOC) que durant el novembre, amb un total de 1.520 persones. Una vegada més, la nostra comarca es mostra forta pel que fa al poder de no veure’s excessivament influenciada per les tendències generals de les xifres d’aturats i són diversos els mesos que segueix la tendència contrària al conjunt de l’Estat o bé al conjunt del nostre país.

En aquest sentit i ja ho hem comentat en altres ocasions en què es fan públiques les xifres d’aturats, els números que cada primera setmana de mes publica el Servei Català d’Ocupació són, precisament, els de les persones que estan inscrites en aquest organisme públic de la Generalitat; persones que figuren com a demandants de feina en aquest organisme i que estan cobrant el corresponent subsidi. Això no vol dir que la xifra d’aturats real no sigui molt més alta de la que figuren en les xifres oficials del SOC. És a dir, que de ben segur que hi ha moltes persones que han esgotat la seva prestació que s’han donat de baixa com a demandants d’ocupació, que estan en situació d’atur, però que, en canvi, no figuren com a aturats. Aquí també hi hauríem d’afegir els joves treballadors estudiants en pràctiques o les persones que estan en situació irregular i que, sense tenir feina, no poden figurar com a aturats oficials. És a dir, que mantenim una situació complexa en la qual, de ben segur, són moltes més les persones i famílies que s’hi troben i s’ho passen ben malament per poder aguantar el tipus com a persones i poder portar una vida mínimament digna, que no pas les que reflecteixen les xifres oficials.

I és que cada cop més sembla que ens vulguin conduir a tots plegats cap a una situació en la qual la frase de “qualsevol temps passat va ser millor” esdevingui una fatídica realitat. Les xifres estan en aquest sentit a l’abast de tothom i demostren ben a les clares que cada cop són menys les persones que abasten la riquesa del nostre planeta i cada cop és més ampla la taca de la pobresa i les desigualtats socials. Desitgem, tot i això, que el nou any sigui més esperançador.