Temps difícils que requereixen l’esforç de tothom

Editorial

De ben segur que tots vostès estan ja prou cansats de sentir parlar a totes hores sobre la crisi i, per extensió, tot el que aquesta comporta: augment de les xifres d’aturats, empreses que tanquen, persones que passen necessitat, famílies desnonades… el nombre d’efectes col·laterals d’aquesta immensa crisi sistèmica que estem vivint són, doncs, molt extensos i la Conca de Barberà, tot i que ha demostrat des de l’inici una gran resistència als efectes de la mateixa, tampoc no se’n escapa.

I és que, sortosament, la Conca de Barberà, per les seves característiques com a comarca, no ha depès tant del sector que més ha patit els efectes de la crisi, no en va, va ser el causant de la bombolla que ens ha esclatat a tots a les mans, el de la construcció. L’economia més diversificada de la comarca i encara un pes relatiu de l’agricultura i també el sector turístic i de serveis, han ajudat que el cop no hagi estat tan fort, tot i que localitats amb empreses destinades al sector construcció i d’infraestructures hagin patit, especialment, la crisi també a la comarca.

Malauradament, però, dintre del sector industrial de la Conca de Barberà, el sector de la indústria auxiliar de l’automòbil té un pes molt important i, si ens atenem a les xifres de vendes dels fabricants, no ja tan sols en l’àmbit de l’Estat espanyol, sinó també en bona part de països europeus, no és d’estranyar que empreses com Frape Behr també se’n ressentin i que, per tal de continuar sent la planta montblanquina una planta viable, amb possibilitats de futur, l’empresa hagi de fer plans de reestructuració de la plantilla.

Són, doncs, temps que cal que tots plegats fem esforços per tal que allò que encara aguanta pugui continuar tirant endavant, amb la complicitat d’empresa i treballador. La primera, intentant que les reformes siguin al menys dramàtiques possibles i el segons, renunciant temporalment, si cal, a alguns dels beneficis no indispensables dels quals gaudien. De ben segur que, amb el temps, tot millorarà i tots plegats parlarem d’altres coses.