“En violència de gènere, el 2018 s’han realitzat un 13% més d’atencions respecte al 2017”

Laura Anglès Coordinadora del Servei d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del SIAD

“En violència de gènere, el 2018 s’han realitzat un 13% més d’atencions respecte al 2017”
“En violència de gènere, el 2018 s’han realitzat un 13% més d’atencions respecte al 2017”

Aquest divendres, dia 8, les dones de tot el món celebren el seu Dia Internacional, i per aquest motiu hem volgut parlar amb Laura Anglès, del SIAD del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que ens posa al corrent del servei i de la realitat de la comarca.


El SIAD de la Conca de Barberà ha preparat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Quina ha estat la filosofia a l’hora de programar-les?
Les activitats tenen com a missió fer actuacions de sensibilització dirigides a totes les edats i sectors de la població de la Conca de Barberà en matèria d’igualtat de gènere.


Quin n’ha estat el nivell d’acceptació, anys enrere?
Els anys anteriors hi ha hagut una molt bona acceptació i participació en la majoria de les activitats que vam programar i n’estem molt satisfetes.


Quines són les línies d’actuació habituals del SIAD? Creu que són prou conegudes per les dones de la comarca?
El SIAD és un servei que ofereix informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats en l’àmbit laboral, social, personal i familiar a totes les dones de la Conca de Barberà, independentment de la seva edat, situació personal o procedència.


L’equip del SIAD està format per una coordinadora del servei (treballadora social), una advocada i una psicòloga. Alhora també dinamitzem les associacions de dones de la comarca i fem actuacions comunitàries de sensibilització i prevenció en matèria d’igualtat de gènere i violències de gènere. Les accions comunitàries que programem són transversals, la majoria.


Concretament, quina és la tasca concreta de vostè, Laura, i com veu la situació a la comarca, dintre del seu àmbit d’actuació?
Actualment soc la coordinadora del SIAD i la psicòloga del servei, per tant faig les atencions individuals de les persones que precisen suport psicològic, com dissenyar, programar i en algunes ocasions realitzar accions de sensibilització i de prevenció.


Per altra banda, i responent a la segona part de la pregunta, la situació de la comarca envers la igualtat de gènere, penso que cal visibilitzar el paper de la dona en la nostra societat, trencar estereotips i treballar molt encara per fer de la Conca una comarca que vetlla per la igualtat de gènere.


 
Recordar i reivindicar el rol de les dones en la societat i la lluita per la igualtat de gènere.


 És la nostra una comarca amb índexs problemàtics dintre les àrees del seu àmbit de treball?
Tal com hem publicat en l’informe de gestió del Consell Comarcal, durant l’any 2018 s’han atès 9 homes i 158 dones, de les quals 89 han estat noves usuàries al servei. I s’han realitzat 452 entrevistes entre les tres tècniques del SIAD. Pel que fa a les situacions de violència de gènere, el 2018 s’han realitzat un 13% més d’atencions en relació amb el 2017.


Finalment, quins són els reptes que li agradaria assolir dintre la seva àrea? I algun missatge a les dones de cara a aquest dia 8?
A part de seguir oferint atenció individual a les dones de la comarca en tots els àmbits de la seva vida, des del servei pretenem:


– Potenciar i promoure el desenvolupament de polítiques d’igualtat per part dels diferents municipis de la comarca.
– Promoure xarxes de relació positiva i ajuda mútua, treballant amb la comunitat i el teixit associatiu femení. 
– Participar en el disseny i desenvolupament de polítiques de gènere.
– Realitzar activitats de sensibilització social.


I finalment, un missatge: des del SIAD volem transmetre un missatge de lluita continuada i persistent per assolir uns drets igualitaris. I alhora, encoratjar la nostra comarca per fer que cada dia sigui 8 de març.