“A Concactiva hem hagut de donar resposta a les necessitats del moment, i fer-ho ràpid”

Carles Heredia Coordinador del Programa Joves Actius Conca de Barberà

Actualitat

Quatre menors estrangers no acompanyats ja han finalitzat la primera etapa dels programes d’inserció sociolaboral i deu més han iniciat aquesta setmana noves formacions. Sobre aquests programes d’inserció sociolaboral, en parlem amb el seu coordinador, Carles Heredia


Quan va començar el programa d’integració de joves migrants sense referents familiars a Concactiva i la comarca en general? 
Pròpiament, a Concactiva no tenim un programa específic per a migrants sense referents familiars, justament perquè el que volíem era oferir una integració a aquests joves que només és possible si interactuen i fan coses conjuntes amb els joves nadius o que fa més anys que són a la comarca. Per això vam trobar que el programa Joves Actius Conca de Barberà, que va iniciar-se aquest gener, encaixava perfectament en aquest propòsit.


Vam iniciar la prova pilot amb un jove en aquestes circumstàncies durant el mes de gener, i veient-ne l’èxit, vam incorporar tres joves migrants al mes al març. Els resultats van ser igualment positius i tots els joves van aprovar els diferents mòduls formatius.


Val a dir que en el tema dels migrants sense referents familiars existeix una certa improvisació, ja que les entitats i organismes del territori no coneixíem la seva arribada amb anterioritat. Així, des de Concactiva hem hagut de donar resposta a les necessitats del moment, i fer-ho ràpid.


Quatre menors ja han finalitzat amb èxit la primera etapa dels programes d’inserció sociolaboral; com arriben aquests joves a la realització del programa i a Concactiva? Se’ls veu una motivació especial en comparació amb joves del país?
Aquests joves arriben a la Conca de Barberà derivats per la DGAIA a centres que gestionen entitats del tercer sector. Un cop fan la primera acollida, ja que la gran majoria no tenen cap coneixement ni de l’idioma ni de l’entorn, i aconsegueixen la documentació mínima per desenvolupar activitats formatives, els més petits són derivats als instituts. El problema estava en els de 16 anys o més. Per això va sortir la iniciativa de Concactiva d’oferir la possibilitat de realitzar formació professionalitzadora en un programa integral i que aprenguin un ofici.


Les generalitzacions són complicades, però a grans trets els joves migrants tenen moltes ganes de trobar feina i estudiar per encarar el seu futur, ja que en els seus països d’origen no tenien aquesta possibilitat i tampoc tenen la seguretat d’una una unitat familiar que els permeti acomodar-se o estar uns anys sense treballar.


Hi ha més joves migrants, a banda d’aquests quatre, a Concactiva en aquests moments?
Com que aquesta prova pilot ha funcionat molt bé, ara n’hem ampliat el ventall i han començat 10 joves migrants més. Vuit amb el certificat de professionalitat de Cuina de nivell 1, i els altres, amb un coneixement tècnic i de l’idioma més elevat, al curs de fabricació electromecànica.


Poden aquests models d’èxit formatiu netejar en certa forma la imatge conflictiva que es vol atribuir als anomenats “mena”?
A la Conca de Barberà no hi ha hagut cap problema de conflictivitat amb els anomenats “mena”, fins ara, i n’hi ha dos centres. El que és clar és que a aquests joves els has d’oferir una alternativa, un futur i formacions i activitats per fer.


El que no és viable és dir “volem acollir” però després no oferir cap alternativa als joves i fins i tot que hi hagi casos extrems que en algunes ciutats hagin de dormir al carrer. Segurament això va més enllà dels tècnics i és feina dels polítics. Personalment crec que hauríem de tendir més cap a una acollida de qualitat que no pas a una acollida de quantitat que és difícil d’assumir.


A la Conca, però, aquesta acollida està funcionant perfectament i no ha existit cap mena de problema. Al contrari, els joves són els més aplicats dels cursos. Per sort, sembla que entre tots i totes s’estan fent les coses bé.


A part de la formació pròpiament dita, també els inseriu en la cultura i llengua del nostre país, no és així?
El programa Joves Actius inclou sortides per a conèixer l’entorn i les activitats socioculturals, així com la història de la comarca i el país. Hem començat les primeres visites a entitats, espais i centres d’interpretació i ho seguirem fent durant la resta d’any. També treballem la importància de la llengua catalana i en promovem l’ús, així com l’obtenció dels certificats inicials via online.


El que sí que ens hem trobat és que els serveis de normalització lingüística i els cursos de català estan saturats i no hi ha prou places per a tots els joves que volen aprendre la llengua. Crec que l’administració hauria de moure fitxa perquè l’arribada de joves ha superat totes les places previstes. A Concactiva som tècnics d’inserció sociolaboral, però no tenim els coneixements adients com a docents de català en una fase inicial.


Finalment, hi ha més projectes d’aquest caire social en marxa, de cara a un futur proper?
Concactiva és l’organisme de promoció econòmica del Consell Comarcal i tots els programes que realitza tenen un enfocament social. I treballem d’una manera integral, des dels joves, tinguin l’origen que tinguin, fins a persones de totes les edats que estiguin buscant feina o vulguin formar-se en oficis amb bones sortides laborals. Programes com el 30 Plus, per als majors de 30 que tenen dificultats per trobar feina en el seu ofici, el SIOAS per a persones amb grau de discapacitat o els diferents plans d’ocupació que generen directament llocs de treball en són un exemple.


 I a part d’això existeix la borsa de treball per a qualsevol persona que estigui desocupada i vulgui trobar feina ràpidament. Tenim previst seguir en aquesta línia, que està portant molt bons resultats. I és que sumant tots els programes, Concactiva ajuda a trobar feina anualment a una mitjana d’un centenar de persones cada any.