“Han estat més de quatre anys de molta feina a deshora…”

Josep M. Porta i Balanyà Director de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

“Han estat més de  quatre anys de molta  feina a deshora…”
“Han estat més de quatre anys de molta feina a deshora…”

Josep M. Porta i Balanyà va presentar el 15 de setembre el llibre ‘Les sortides de les marededeus de la Serra de Montblanc (1687-2016)’ i en aquesta entrevista ens en parla, i de nous projectes.

El 15 de setembre va presentar el seu llibre. Com va viure l’acte de presentació?

Va ser molt emotiu, amb una gran afluència de persones, a tots els quals agreixo sincerament la seva participació en l’acte, que va tenir lloc a la Sala de les Corts Catalanes de Sant Francesc. Així mateix, també vull donar les gràcies als membres de la taula presidencial i, per descomptat, a l’Ajuntament de Montblanc. A Toni Cartanyà, a Josep Gomis, que va glossar el llibre, a Mn. Simó Gras i a Francesc Benet (en representació de l’alcalde Josep Andreu), pels seus acurats parlaments.

Com sorgeix la idea de tractar les sortides de les marededeus de la Serra de Montblanc en un llibre?

L’origen del llibre rau en la xerrada que iniciava el cicle de conferències de les Festes de la Serra de 2016, en la qual se m’encarregà que tractés bàsicament les festes que tingueren lloc el 1816. Però, en estudiar-ho, vaig constatar que hi havia moltes confusions en les sortides de les imatges de les marededeus, en especial en les de la petita, algunes de les quals eren desconegudes. Posteriorment, vaig ampliar-ne els continguts. I, a primers d’any, vaig iniciar el desenvolupament del text original, amb tot l’aparell de notes, bibliografia i material d’hemeroteca complementari i amb la selecció de les fotografies que havien d’il·lustrar el llibre. La idea era oferir tres nivells de lectura: un primer consistia en el text en si mateix; un segon, que l’ampliava amb les notes i, finalment, un tercer amb els peus de les fotografies, moltes de les quals són antigues, o bé reproduccions de documents o de diverses publicacions.

Li ha portat molta feina plasmar les diferents sortides en un llibre?

Han estat més de quatre anys de molta feina a deshora, i els primers mesos del 2018 amb un treball molt més continuat. Per realitzar-lo he hagut de resseguir tota la bibliografia publicada sobre la Serra, el buidatge de les actes municipals del ple i de les comissions de govern del consistori montblanquí i tota la premsa local i comarcal, així com d’altres notícies editades i d’una sèrie de comprovacions i de consultes més puntals. A més, d’una manera del tot intencionada, he volgut atorgar una clara rellevància als protagonistes dels fets i dels esdeveniments històrics desenvolupats, amb la successió de nombroses cites textuals de la documentació, també de la impresa, amb una atenció molt especial a les notes i articles de premsa.

Què és el que poden descobrir especialment els montblanquins amb la lectura del seu llibre?

El llibre aporta moltes dades inèdites sobre les sortides de la imatge petita, amb els recorreguts de les processons de baixada i de retorn, el procediment de les rogatives, pregàries i accions de gràcia, degudes bàsicament a les periòdiques sequeres, i a les picabaralles produïdes els anys 1783-88 entre el plebà Blai Navarro i l’Ajuntament per a la seva convocatòria i desenvolupament, les quals necessitaren la mediació de l’arquebisbe de Tarragona. Seguidament s’analitzen, amb tot detall, els estralls de la Guerra del Francès al monestir, la seva reconstrucció i les grans festes que tingueren lloc l’agost de 1816, les quals foren el fonament històric per portar a terme les de 2016. I, finalment, tracto les sortides de la imatge gran, degudes en bona part a celebracions i a les commemoracions de la Coronació Canònica a partir de 1906, i les propostes de canvi de dates de celebració de la Festa Major i el referèndum de 1930, que interactuà directament amb la celebració de les primeres festes del 25è aniversari.

Creu que les futures generacions preservaran les Festes Decennals de la Serra?

En el llibre confirmo documentalment que en els seus inicis els nostres avantpassats volien celebrar les festes de la Coronació cada 10 anys, amb els intents més o menys fallits de fer-les el 1916 i el 1926. Però, per problemes bàsicament econòmics, aquestes solament tingueren un caire religiós. Per altra banda, i a manera de reflexió, també plantejo que la nostra generació, per una o altra circumstància, les porta celebrant ja també amb una periodicitat decennal: el 1996, el 2006 i el 2016.

Finalment, algun projecte en ment?

De projectes d’investigació històrica en tinc uns quants, però encara estan molt a les beceroles. Actualment, el que sí que puc dir és que tinc en vies d’edició per part de la Fundació Noguera el Catàleg dels protocols de l’antic Districte Notarial de Montblanc.