S'obre el termini d'inscripcions de Tavernes Medievals

La presentació de sol·licituds finaliza el 27 de març

Montblanc

S'obre el termini d'inscripcions de Tavernes Medievals
S'obre el termini d'inscripcions de Tavernes Medievals | Marc Lladó Q.

Ja s'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a l'establiment de tavernes medievals durant la propera Setmana Medieval de Montblanc, a partir del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la vila i l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Els interessats hauran d'entregar a l'Ajuntament el model de sol·licitud i l'esquema o plànol de la taverna abans del dia 27 de març.

 

Els models de sol·licitud de les tavernes medievals es podran trobar al mateix ajuntament (plaça Major, 1).

 

L'Ajuntament resoldrà la distribució de les tavernes medievals atorgant llicències d'ocupació de la via pública als peticionaris, prèvia deliberació amb l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Els interessats rebran les notificacions amb les resolucions adoptades, on s'indicaran les taxes públiques així com la ubicació de la taverna.

 

Les normes d'establiments de tavernes medievals que condicionarà l'atorgament de l'autorització per l'obertura de la taverna medieval són les següents:

 

-El muntatge de la construcció i tot el servei en general ha de tenir una ambientació d'acord amb l'època recreada, havent de guardar cura de no mostrar els sortidors de beguda, neveres i altres aparells electrodomèstics i que aquests estiguin correctament tapats.

 

-Els recipients per a servir menjar i la beguda hauran de ser de terrissa, i si es fan servir coberts, hauran de ser de fusta, i que les taules utilitzades siguin confeccionades amb taulons de fusta. A aquest efecte tampoc es poden utilitzar cavallets, ni potes, ni cap altre sistema metàl·lic que no sigui convenientment dissimulat. D'altra banda, tampoc són permeses l'ús d'estructures de plàstic prefabricades. Si es cobreix la taverna, la tela per a tal efecte ha de ser d'un teixit natural.

 

-És obligatori que els cartells on s'indiquin els preus de les consumicions i altres rètols i objectes identificatius de l'establiment tinguin imatge d'època. Es recomana no utilitzar bales de palla per a l'ambientació de les tavernes.

 

-Disposar del carnet de manipulador d'aliments.

 

-El menjar s'haurà d'adaptar a l'època medieval. Queden expressament exclosos qualsevol tipus de combinat o còctel perquè no s'ajusten a l'època. Es recomana l'ús de sucs i altres begudes enlloc de refrescos i begudes gasoses, de la mateixa manera que cercar una varietat i diversitat d'altres begudes com cerveses i vins per a evitar la uniformitat entre les tavernes i ampliar l'oferta. No es permetrà l'ús de tomàquet, patates, pebrot, xocolata o altres aliments que no són de l'època o que provenen d'Amèrica. No es podran servir llaunes, o en tot cas, s'han de dissimular per a evitar mostrar el material i/o la marca de beguda. D'altra banda, s'ha d'evitar mostrar la marca comercial i el recipient de l'oli i el vinagre que se serveix als clients. Els tovallons que se serveixin hauran de ser de roba o de paper, però en aquest cas d'un color fosc, evitant el blanc i els colors llampants.

 

-S'ha de portar un vestuari adequat a l'època medieval (segles XIII i XIV).

 

-Si per causes de força major no imputables a l'organització de la Setmana Medieval no fos possible la seva realització, els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat per les despeses realitzades pel sol·licitant. Les taxes públiques seran retornades només en el cas que l'activitat no pugui ni tan sols iniciar-se.

 

-Qui no tributa anualment per ocupació de via pública amb taules i cadires haurà d'ingressar a l'Ajuntament de Montblanc 10,82 euros per metre quadrat que ocupi de la via pública durant la Setmana Medieval.

 

-Tota reclamació de responsabilitat civil derivada de l'explotació anirà a càrrec del responsable de la taverna, per la qual cosa cal tenir una assegurança de responsabilitat civil contractada.

 

-Caldrà disposar d'extintors amb garantia a la taverna.

 

-La Policia Local de Montblanc inspeccionarà els metres quadrats ocupats a la via pública. Si no es corresponen els metres quadrats de la sol·licitud amb la realitat s'abonarà a l'interessat l'import de la diferència i viceversa.

 

-Finalment, en cas que es necessiti l'alimentació elèctrica en baixa tensió, s'haurà de contactar directament amb la companyia distribuïdora.

 

Qui no compleixi aquestes normes d'estètica, sanitàries i de seguretat establertes per l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi i l'Ajuntament de Montblanc, permetrà als organitzadors la retirada de la taverna.