Comença el manteniment i reasfaltat de paviments de diversos carrers de Montblanc

Aquestes obres tenen un pressupost de 46.585 euros.

Montblanc

Comença el manteniment i reasfaltat de paviments de diversos carrers  de Montblanc
Comença el manteniment i reasfaltat de paviments de diversos carrers de Montblanc | Cedida

L’empresa Serrano Aznar ha començat el manteniment i reasfaltat de diversos carrers del municipi. Els carrers que quedaran afectats per aquestes obres són Pintor Potau, avinguda Mare de Déu de Montserrat, l’entrador a la zona esportiva, l’aparcament a l’antic moll del Sindicat i un tram del carrer Monestir de Poblet.


Al carrer Pintor Potau s’actuarà en un tram de 138,34 metres lineals i 9,45 metres d’amplada mitjana, resultant una superfície total de 1.310,95 metres quadrats.


A l’avinguda Mare de Déu de Montserrat s’actuarà en un tram de 276,41 metres lineals i 8,05 metres d’amplada mitjana, resultant una superfície total de 2.225,83 metres quadrats.


L’entrador a la zona esportiva en què s’actuarà té un tram de 66,51 metres lineals i 8 metres d’amplada mitjana, amb una superfície total de 587,77 metres quadrats.


L’aparcament a l’antic moll del Sindicat té 34,62 metres lineals i 4,40 metres d’amplada mitjana, amb una superfície total de 162,80 metres quadrats.


Finalment, el tram del carrer Monestir de Poblet en què s’actuarà té 22,70 metres linials i 4,85 metres d’amplada mitjana, amb una superfície total de 107,70 metres quadrats.


Les obres que es realitzaran són fresat de paviment actual a les seves franges laterals i entroncs de 2 metres d’amplada i executats en falca des de 0 a 5 centímetres de gruix per a potenciar el bombeig transversal dels carrers entre l’1 i el 2%; recrescut fins a nova rasant de marcs i tapes de pous de clavegueres o altres serveis existents, com embornals o vàlvules d’abastament d’aigua; estesa de regs d’imprimació i mescles bituminoses calentes de rodadura; i pintura viària de pictogrames i passos de vianants.


Aquestes obres tenen un pressupost de 46.585 euros.