El Govern promou la diversitat sexual i d'expressió de gènere en els espais esportius

L'objectiu és que les persones trans puguin utilitzar les instal·lacions esportives en igualtat de condicions i segons el seu gènere sentit

Actualitat

| Marc Lladó

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d’Igualtat, i la Secretaria General de l’Esport i de la Activitat Física han elaborat un document amb recomanacions adreçades a les instal·lacions esportives d’arreu del país. Aquesta iniciativa té com a objectiu visibilitzar la diversitat sexual i d’expressió de gènere, evitar la discriminació envers qualsevol format familiar, les persones transgèneres o no binàries i alhora erradicar l’LGBTIfòbia en l’esport.

 

La implementació d’aquestes mesures ha de facilitar que les instal·lacions esportives s’adeqüin a les necessitats de les persones trans i que aquestes puguin utilitzar-les segons el seu gènere i nom sentit, tant en el procés de matriculació, com en els carnets i abonaments.

 

Entre les recomanacions, també hi ha la proposta que els impresos incloguin tres caselles en el camp de sexe (dona, home i no binari) i recullin la diversitat familiar (famílies homoparentals i monoparentals). D’altra banda, el document recomana disposar de vestidors i dutxes familiars i/o individuals; utilitzar un llenguatge inclusiu i no discriminatori; respectar la diversitat sexual en la comunicació interna i externa, i fer accions de sensibilització i formació al personal i a les persones usuàries.

 

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia estableix que les administracions públiques de Catalunya han de vetllar per la incorporació d’activitats per a la no-discriminació per raons d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, als àmbits de la cultura, el lleure i l’esport.

 

La campanya de difusió d’aquestes recomanacions, que es pot fer amb les etiquetes #17M #StopLGTBIfòbia #esportcat, suposa una actuació més inclosa tant en el Pla Interdepartamental de polítiques públiques LGBTI, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com en el Programa Dones i Esports, de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, del Departament de Presidència.

 

Cal destacar que aquest primer semestre de 2019, més de 700 alumnes de tots els centres universitaris catalans que imparteixen estudis superiors de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport han participat en un cicle de jornades formatives sobre la Llei 11/2014 i al seva vinculació al món de l’esport.