Signada l'opció de compra per a adquirir el solar situat entre la zona poliesportiva i la residència Llar Conca de Barberà

L'objectiu és obtenir sòls per a habitatge social i de parc

L'Ajuntament de Montblanc ha signat el document d'opció de compra del solar situat entre la zona poliesportiva i la residència d'avis Llar Conca de Barberà, pel sistema d'expropiació per mutu acord, segons assenyala el Pla General d'Ordenació de Montblanc en la Unitat d'Actuació número 10.

 

Es tracta d'una parcel·la de 6748 metres quadrats, dels quals 3755 són cases en filera més verd privat; 1797, de Parcs i Jardins, i 1196, de vials, amb l'objectiu d'obtenir sòls per a habitatge social i de parc. Així mateix, la finca també comprén 785 metres quadrats d'equipament de la vora de la zona esportiva, i 1717, de vial entre la Unitat d'Actuació 10 i el camp de futbol i carrer Monestir de Poblet.

 

El preu de la transacció ha estat de 125.000 euros més l'IVA d'equipaments i cases en filera, per valor de 12.816 euros.

 

En l'esmentada parcel·la existeix una contradicció urbanística, donat que les cases en filera no són la tipologia adequada per a habitatge social, i serà precís concretar les modificacions urbanístiques amb la Comissió Territorial del Territori per a desenvolupar aquest àmbit. Pot ser que no es deixi elevar el sostre edificable, de planta baixa més 3, i llavors només es podria realitzar habitatge social en una part, i a l'altra, ampliar l'equipament de la zona esportiva.

 

El primer pas havia de ser que fos propietat de l'Ajuntament, i el pas final l'hauria de realitzar el consistori sortint a les eleccions del dia 26 de maig, i servirà per a paliar la manca d'habitatge social que hi ha a Montblanc.