L'Ajuntament de Montblanc tanca l'any 2018 amb un benefici de 432.800 euros

L'Ajuntament de Montblanc compleix la Regla de la despesa amb un marge de 22.733,81 euros

Montblanc

L'Ajuntament de Montblanc tanca l'any 2018 amb un benefici de 432.800 euros
L'Ajuntament de Montblanc tanca l'any 2018 amb un benefici de 432.800 euros

El Ple de l'Ajuntament de Montblanc va donar compte de la liquidació de pressupost del consistori de l'any 2018.

 

Una vegada tancats els capítols de despeses i d'ingressos, el balanç econòmic de l'any 2018 reflexa un benefici de 432.876,64 euros. Pel que respecta a romanent de tresoreria per a despeses generals és de 1.512.871,55 euros, i els romanents de crèdit ascendeix a 1.089.853,92 euros.

 

Finalment, l'Ajuntament de Montblanc compleix la Regla de la despesa amb un marge de 22.733,81 euros, i presenta una capacitat de finançament per import de 715.621,55 euros.