La Generalitat declara episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya i manté l'avís preventiu per NO2

Cal moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars

Actualitat

La Generalitat declara episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya i manté l'avís preventiu per NO2
La Generalitat declara episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya i manté l'avís preventiu per NO2

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat aquest matí episodi per alta contaminació per partícules PM10 a tot Catalunya i manté actiu l’avís preventiu per NO2 als 40 municipis de la zona de protecció especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric. El Departament durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i informarà del seu estat cada dia, fins que finalitzi l’episodi per partícules, que no comporta restriccions de trànsit, i l’avís preventiu per NO2.

 

La decisió l’ha pres la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tenint en compte tant les dades enregistrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) des del dia 24 de juny de 2019, com també les previsions dels models de dispersió de contaminants que disposa el Departament de Territori i Sostenibilitat i la situació meteorològica prevista, que ha comportat la superació dels llindars establerts. Concretament, des del dia de Sant Joan s’han enregistrat 31 superacions del valor límit diari de PM10 en 15 punts de mesurament de la XVPCA i la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

 

Reduir la generació i la resuspensió

 

L’activació d’episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista dins el Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire. A més de gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, s’informa la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar i s’emeten consells generals a través del CECAT i de l’ATM; a més d’instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

 

En concret, es recomana a la ciutadania:

 

•      Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

•      Utilitzar el transport públic.

•      Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, etc.

•      Utilitzar el cotxe compartit.

•      Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.

•      En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.

•      Regular la climatització de les llars.

•      Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.

•      Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

 

De forma paral·lela, s’insta els municipis a aplicar el màxim nombre d’aquestes mesures:

 

  • Realitzar campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
  • Introduir missatges informatius relatius a la situació a les pantalles d'informació variable.
  • Incrementar el reg de carrers.
  • Suspendre qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Prohibir l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols.
  • Restringir les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers.
  • Regular  la climatització en comerços i serveis municipals.
  • Incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha encarregat de comunicar a determinades instal·lacions industrials que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

 

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es poden trobar les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per tal reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire.