Aprovada la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal

Es va nomenar com a vicepresidenta del Consell, la consellera del grup comarcal d’ERC, Carme Pallàs

Comarques

Aprovada la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal
Aprovada la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal

El passat dilluns Ple d’organització va definir la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal durant aquest mandat.

En primer lloc es va donar compte del nomenament com a vicepresidenta de la consellera del grup comarcal d’ERC, Carme Pallàs.

La nova Junta de Govern estarà integrada pel president, Josep M. Trullols, la vicepresidenta Carme Pallàs i cinc consellers comarcals: Josep M. Vidal i Ramon M. Caixal per ERC, Rosa Sánchez i Josep Amill per JxCAT, i Josep Sales per la FIC.

Pel que fa a les conselleries amb responsabilitats en àrees de gestió, durant el present mandat n’hi haurà un total de quinze:

 

Àrea                                                                                Conseller/a comarcal responsable

Assistència tècnica urbanística                                      Sara Janer Ferrando

Benestar social                                                               Josep Sales Civit

Consum                                                                           Artur Miró Palau

Cultura                                                                            Joan Canela Rios

Ensenyament                                                                  Judit Garcia Baltà

Habitatge                                                                        Carme Pallàs Gallego

Hisenda i règim intern                                                     Ramon Caixal Homedes

Igualtat                                                                            Aida Morgades Agüera

Infraestructures i telecomunicacions                              Carme Amenós Fabregat

Joventut, esports i participació ciutadana                      Ricard Miquel Cabestany

Medi ambient                                                                   Josep Amill Canela

Mobilitat                                                                           Josep Corsellas Corbella

Promoció econòmica                                                      Santi Porta Fernández

Sostenibilitat, paisatge i agricultura                                Carme Ferrer Cervelló

Turisme                                                                           Albert Espanyol Cabestany

 

El Ple va aprovar també, entre d’altres, la nova composició de l’Organisme Autònom de Desenvolupament i del Consell d’Administració de l’Organisme de Gestió i Control dels Serveis Mediambientals. Ambdós encapçalats per Magí Trullols com a president del Consell Comarcal.

Per últim, el Ple va ser informat també de la ratificació com a gerent del Consell Comarcal de Ramon Palou i Capdevila.