El 69% dels delictes son contra la propietat

Dels delictes principals hi ha els robatoris, els furts, les estafes, robatoris de vehicles. També són importants les lesions, les amenaces i les coaccions.

Actualitat

Dels vint-i-dos grups de delictes tipificats en la base de dades de Mossos d’Esquadra, n’hi ha alguns dels quals curiosament en els darrers vuit anys no s’ha denunciat cap cas ni a la comissaria de Valls ni a la de Montblanc. En aquest grup hi trobem els casos de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers o els delictes contra la hisenda pública i la seguretat social. També cal destacar el grup de delictes contra els drets dels treballadors, dels quals només n’hi ha un que data del novembre del 2012.

Per la part contrària, el grup de delictes que suma més denúncies és el grup contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, que representen el 69% del total de delictes, ja que són 16.093 dels 23.320 totals. En aquest grup hi ha els delictes principals que es donen a l’ABP, com són danys (1.671 delictes), estafes (1.682 casos), furts (3.201 delictes), ocupació d’immobles (138), robatori amb força (7.158 delictes), robatoris dins de cotxes (1.186 casos), robatori amb violència i intimidació (435) o robatori i furt d’ús de vehicles (390 casos denunciats).

El segon delicte més denunciat en els darrers vuit anys a l’ABP Alt Camp-Conca de Barberà són les faltes contra el patrimoni, amb 4.063 denúncies, encara que en aquest cas cal fet un matís important. Aquests casos queden registrats fins el juliol del 2015 en què, per canvi de normativa del Codi Penal, aquestes faltes ja no es registren com a tal i passen a computar en altres grups de delictes.

El tercer gran i important grup de delictes és el de lesions, on s’han presentat un total de 938 denúncies.

El quart gran grup de delictes en aquesta ABP són els delictes contra la llibertat, amb 777 casos (com són amenaces, amb 636; coaccions, amb 120 casos; detencions il·legals, amb 20, i 1 segrest).