En vuit anys es fan 27 delictes relacionats amb homicidis

Dels tres assassinats, dos han estat a la comarca de l’Alt Camp i un a la Conca de Barberà.

Actualitat

A l’ABP Alt Camp-Conca de Barberà, entre els anys 2011 i 2018 els Mossos d’Esquadra han tramitat un total de 27 delictes dins de l’apartat d’homicidis.

Ara bé, això no significa que hi hagut 27 persones mortes de manera sobtada i violenta per una altra persona, ja que 13 són homicidis en grau de temptativa. Per tant, en aquests vuit anys darrers hi hagut 14 persones mortes de manera sobtada i violenta.

D’elles, sis han estat per homicidi imprudent, és a dir, que l’acte de matar ha estat conseqüència d’una imprudència. Aquests han estat en les següents dates: juny del 2012, abril del 2013, juny del 2013, desembre del 2016, octubre del 2017 i desembre del 2017.

Pel que fa a homicidis consumats, és a dir, una persona que en mata una altra de manera violenta però no planificada, a l’ABP Alt Camp-Conca de Barberà han estat cinc els casos. En concret: l’agost del 2011, dos al gener del 2012, 1 al març del 2014 i un el 2016.

ASSASSINATS

Referent als casos d’assassinat, és a dir, una persona en mata un altra de manera violenta i sobtada de manera premeditada i planificada -que hi havia una intenció manifesta de matar una persona-, en aquests darrers vuit anys hi hagut tres casos.Aquests han estat el maig del 2013, un altre a l’abril del 2014 i un tercer a l’octubre 2014.

Dels tres assassinats, dos han estat a la comarca de l’Alt Camp i un a la Conca de Barberà.

També cal destacar que, de tots els assassinats que hi hagut, tots s’han consumat, cap ha quedat en grau de temptativa.