El Consell Comarcal es beneficia dels Ajuts al Foment del Turisme procedents dels FEDER

El projecte beneficiat del Consell és el Centre d'interpretació del i patrimonials de la Conca de Barberà

Montblanc

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ha fet públics de manera provisional els projectes subvencionats pels Ajuts al Foment del Turisme procedents dels FEDER, resultant beneficiat el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

 

El Consell Comarcal, ha resultat beneficiat amb 400.000 euros per al projecte del Centre d'interpretació dels recursos naturals i patrimonials de la Conca de Barberà i millora de la senyalització turística; un projecte que pivota sobre 2 eixos: el patrimoni cultural i la natura. L'objectiu és dur diferents actuacions a totes els municipis de la comarca.
Actuacions:
1. Obra d'adequació de Can Masip com a Centre d'Interpretació i divulgació del patrimoni cultural de la Conca de Barberà
2. Museïtzació del Centre d'Interpretació i divulgació del patrimoni cultural de la Conca de Barberà.
3, Millora del camí vell i restauració de l'accés a la plaça de l'ermita dels Sants Metges de Sarral.
4. Senyalització i posada en valor del GR175 la Ruta del Císter.
5. Senyalització identificativa dels elements promocionals

El pressupost total del projecte és de 2.628.011,77 euros.

 

 

L'objectiu del projecte és donar valor turístic a la Catedral del Vi de Montblanc i complementar l'obra executada per millorar la qualitat de l'experiència turística. 
Actuacions:

1. Rehabilitació total de la coberta.
2. Tancament de forats de l'edifici amb fusteria. 3. Urbanització de la plaça.
4. Condicionament aparcament vehicles.
5. Instal·lacions elèctriques urbanes.
6. Enllumenat públic de la zona.
7. Senyalització exterior.
8. Escala interior de l'oficina de turisme.
9. Enderroc de les tines.