Alimentació ecològica a Catalunya el 2011

L’agricultura ecològica guanya cada any més adeptes.
L’agricultura ecològica guanya cada any més adeptes. | Arxiu
Les dades de l’agricultura ecològica a l’Estat espanyol corresponents a l’any 2011, publicades pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), confirmen la bona salut de l’agricultura ecològica a Catalunya, que es manté com una de les comunitats més dinàmiques a l’hora de generar activitat secundària i terciària, i en clara línia ascendent tant en nombre d’operadors com en cultius i activitats ramaderes.

Operadors
Pel que fa a operadors, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors i comercialitzadors, Catalunya va continuar com la cinquena comunitat autònoma l’any 2011, amb un total de 2.312 operadors, superada per Andalusia (11.831), Castella-La Manxa (7.424), Extremadura (3.614) i Múrcia (2.525). No obstant això, Catalunya lidera la classificació d’elaboradors amb 606 operadors, seguida d’Andalusia (421) i Múrcia (210); i és segona en la rànquing de comercialitzadors amb un total de 171 operadors, només superada per Andalusia, amb 576.

Superfície i cultius
La superfície destinada a l’agricultura ecològica a Catalunya va pujar a un total de 92.435 hectàrees l’any 2011, i l’eleva a la tercera posició després d’Andalusia (973.239 Ha) i Castella-La-Manxa (30.350 Ha), superant per primer cop Extremadura (91.108 Ha). En relació amb el total estatal, Catalunya acull més del 5% de superfície inscrita com a ecològica.

Catalunya destaca com a segona comunitat autònoma en superfície de prats, pastures i farratges i de bosc i recol·lecció silvestre. Per cultius, Catalunya és quarta en els conreus de la vinya (5.316 Ha) i les oliveres (4.620 Ha).

Explotacions ramaderes i caps de bestiar
L’any 2011 Catalunya va continuar destacada en nombre d’explotacions ramaderes amb un total de 573, segona en el rànquing, després d’Andalusia (3.683 explotacions). És primera en avicultura de carn, i segona en vaquí de carn, cabrum de carn i equí. Respecte del total, Catalunya compta amb el 9,43% d’explotacions ramaderes a tot l’Estat.

Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya és segona en boví (23.647 caps), i tercera en cabrum (4.237 caps), en porcí (535 caps) i en avicultura (38.549 caps).

Activitats industrials
Per segon any consecutiu, Catalunya es manté com la segona comunitat autònoma amb més activitats industrials relacionades amb la producció vegetal (557 activitats) i animal (101), arribant gairebé al 18% del pes de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 26,16% de les activitats industrials, supera Catalunya.

Espanya, líder en agricultura ecològica a Europa
El 2011 i per quart any consecutiu, Espanya se situa en el primer lloc de la Unió Europea en nombre d’hectàrees dedicades a l’agricultura ecològica amb un total de 1.845.039 hectàrees, un 11,76% més que l’any anterior. Quasi totes les comunitats autònomes registren increments en la superfície destinada a aquest tipus d’agricultura.

El nombre d’operadors va assolir la xifra de 32.837 l’any 2011, amb un increment del 18,23% respecte de l’any anterior. En explotacions ramaderes, la pujada anual ha estat del 20,97%, arribant a les 6.074 explotacions. I, pel que fa a les activitats industrials, durant el 2011 el nombre va créixer fins a les 3.697, que representa un augment de l’11,12% respecte de l’any anterior.
El sector agroalimentari ecològic continua creixent a Catalunya malgrat la crisi.

Agricultura ecològica
Els cultius majoritaris en agricultura ecològica són els típicament mediterranis (vinya, olivera i cereals són els predominants), la vinya és el principal conreu ecològic de Catalunya (27% del total de superfície de conreus) i el seu cultiu (5.316 hectàrees) ha pujat un +15,62% el 2011; mentre que el d’oliveres ecològiques (4.620 Ha), el segon per importància (23% del total de superfície de conreus), ha pujat un +18,25%; i els cereals continuen tercers amb 3.802 Ha (19% del total de superfície).

Altres cultius han experimentat creixements considerables durant el 2011, tot i no ser majoritaris: el cultiu de fruits secs ha arribat ja a les 1.849 Ha, que representa un increment del 29,39% respecte de l’any anterior; el cultiu d’hortalisses, per la seva banda, ha incrementat un 25,57% durant el 2011 fins arribar a les 496 Ha. Cal destacar l’augment protagonitzat pels cultius de llavors i vivers que en el darrer any van créixer un 59,86% (amb un total de 18 Ha).

Ramaderia ecològica
La ramaderia ecològica a Catalunya compta amb 573 explotacions (+16,7% respecte del 2010), sent el vaquí de carn, amb 313 explotacions, la principal activitat (+12,59% respecte del 2010). L’oví de carn és la segona per importància (+19,23% respecte del 2010), amb 93 explotacions, i el cabrum de carn, la tercera, que passa de 58 a 65 explotacions (+12,07%).

Hi ha altres activitats que també creixen i prenen importància, com ho fan considerablement l’equí, que passa de 33 a 47 explotacions (+42,42%), o l’avicultura de carn, de 12 a 17 (+41,17%).

Indústries agroalimentàries ecològiques
Catalunya, tot i disposar de menys superfície destinada a la producció ecològica en relació amb altres comunitats autònomes de l’Estat, inverteix més recursos en indústria agroalimentària. En aquest sentit, les activitats industrials se situen en 695 (+14,12% respecte al 2010).

Val a dir que l’agroindústria ecològica catalana es caracteritza per una gran diversificació d’activitats transformadores. Així, per activitats industrials, destaquen: l’elaboració i/o embotellament de vins/caves/escumosos: 108 cellers (+25,58% respecte del 2010); comercialització i/o distribució: 94 empreses (+25,33%); i manipulació i/o envasament de la producció hortofructícola: 65 empreses (+10,17%).