Agricultura ha iniciat el pagament de l'ajut per a la producció integrada

A la Conca de Barberà se'n beneficien 14 expedients

Comarques

Agricultura ha iniciat el pagament de l'ajut per a la producció integrada
Agricultura ha iniciat el pagament de l'ajut per a la producció integrada | DARP

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. Avui es fa efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2017 de l’ajut de producció integrada amb un import total de pagament de 4.755.648,97 €.

 

La producció integrada és un sistema de producció d’aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Dona resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables. La qualitat i la seguretat dels productes es garanteixen mitjançant una certificació oficial.

 

Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’objectiu d’aquesta línia és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l’eficiència dels recursos naturals, donant suport a l’adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d’assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals.

 

Aquest pagament es farà efectiu a 2.045 beneficiaris de 26 comarques, i té un impacte sobre 44.445,86 ha de conreu.

A la Conca de Barberà se'n beneficien 14 expedients per un import proper als 52.000 euros.