Adquisició d’un mòdul GIM per als serveis de manteniment

És un programa per a gestionar les ordres de treball dels serveis de manteniment del consistori

Montblanc

Adquisició d’un mòdul GIM per als serveis de manteniment
Adquisició d’un mòdul GIM per als serveis de manteniment

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat l'adquisició d'un programa per a gestionar les ordres de treball dels serveis de manteniment del consistori.

 

L'adquisició del programa GIM s'ha realitzat a l'empresa BQUAIT Smart, que s'encarregarà també dels serveis de desenvolupament i de manteniment del mòdul durant un any i prepararà una API personalitzada per a la gestió de les ordres de treball dels serveis de manteniment. El preu d'adjudicació del contracte ha estat de 3.146 euros.