Sol·licitud d'una subvenció per al desenvolupament d'un pla de foment territorial del turisme

L'import total del projecte és de 800.000 euros, i s'ha demanat una subvenció de 400.000 euros

Montblanc

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat sol·licitar al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya la concessió d'una subvenció per a ens locals per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme.

 

El projecte pel qual es presenta la sol·licitud és l'adaptació per a ús turístic de l'antic celler modernista, en què es vol condicionar i embellir l'entorn amb aparcament, il·luminació i senyalització, i també es vol rehabilitar les cobertes, finestres i façanes de les naus centrals de l'edifici.

 

L'import total del projecte és de 800.000 euros, i s'ha demanat una subvenció de 400.000 euros.

 

Les subvencions per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme tenen com a objectiu afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.