Finalitza l'enderroc de cal Baldrich

L'actuació s'inclou en els treballs d'urbanització de l'entorn del Pont Vell

Finalitza l'enderroc de cal Baldrich
Finalitza l'enderroc de cal Baldrich

Aquesta setmana ha finalitzat l'enderroc de cal Baldrich, una actuació que s'inclou dins els treballs d'urbanització que es realitzen a l'entorn del Pont Vell.

 

L'enderroc de l'edifici ha comportat la demolició dels elements sortints de la coberta, la coberta inclinada, les jàsseres de fusta i de ferro que suporten la coberta, els envans, els revestiments de terres i escales, els forjats i els murs. Pel que respecta al material, com ceràmica, teules, pedra i ferro, es reaprofitarà.

 

Abans que comencés l'enderroc, es van anul·lar les escomeses de les instal·lacions, es van apuntalar les zones en mal estat, es van col·locar bastides i lones perimetrals, així com 'tolvas' i sistemes d'evaquació d'escombraries, i es van retirar plaques de fibrociment ondul de la coberta.

 

El pressupost de l'esmentat enderroc ha estat de 41.140 euros.