El ple municipal ratifica la cessió de l'Antic Hospital de Santa Magdalena com a seu de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

S'ofereix la capella adjunta per tal que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya procedeixi a la instal·lació de prestatgeries compactes

Montblanc

El  Ple de l'Ajuntament de Montblanc ha ratificat la cessió de l'Antic Hospital de Santa Magdalena com a seu de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. A més, s'ofereix la capella adjunta per tal que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya procedeixi a la instal·lació de prestatgeries compactes.

 

Aquestes actuacions, juntament amb la necessària redistribució parcial dels usos de les actuals dependències de l'Arxiu Comarcal, són imprescindibles i del tot necessàries, tant per a ampliar la capacitat de dipòsit de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà com per a renovar i millorar un circuit documental a hores d'ara poc eficient per les necessitats arxivístiques actuals, perquè es tracta d'un edifici històric dels segles XV i XVI.