Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat pel Projecte de Servei Comunitari

Els participants en el projecte seran alumnes de tercer o quart curs d'ESO

Montblanc

Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat pel Projecte de Servei Comunitari
Conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat pel Projecte de Servei Comunitari | Epi Mestre

El Ple de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, pel Projecte de Servei Comunitari.

 

L'objectiu principal d'aquest Projecte de Servei Comunitari és ser un instrument per a desenvolupar la competència social i ciutadana i esdevenir un model en què l'aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a l'aprenentatge. A més, permet a l'alumnat analitzar el seu entorn i comprometre's en la seva millora, promovent així l'educació en valors i el compromís cívic.

 

Els participants en el projecte seran alumnes de tercer o quart curs d'ESO, degudament autoritzats pels pares i mares o tutors legals, que podran col·laborar amb l'entitat sense cap més obligació que la que consta al conveni i sense rebre cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni assumirà responsabilitats pròpies de l'entitat.

 

Mitjançant el conveni, l'Ajuntament de Montblanc es compromet a col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte; facilitar la formació inicial de l'alumnat de Secundària Obligatòria que participi en el projecte; col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn com a responsables per tal d'obtenir el màxim d'efectivitat en les activitats; tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil; i difondre les pràctiques que es realitzin.

 

Per la seva part, el Departament d'Educació es compromet a dissenyar i planificar el projecte; aportar els centres educatius que participin en el projecte; dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i entitats implicats d'aquesta proposta educativa; fer el seguiment i valoració de l'actuació; facilitar la coordinació entre els centres educatius i l'entitat participant per tal d'obtenir el màxim d'efectivitat en les activitats; i difondre les pràctiques de referència que es realitzin.

 

Aquest conveni, que no suposa cap despesa per al Departament d'Educació ni per a l'Ajuntament de Montblanc, estarà vigent fins el dia 31 de desembre de l'any 2020, i es podrà prorrogar fins a un màxim de quatre anys addicionals.