Avenços científics de l’any 2018

Navegant per internet hem trobat aquestes noves que ens afanyem a posar-les en coneixement dels nostres lectors, atenent que serà una de les poques notícies que avui en dia circulen pels mitjans de difusió. Es tracta de descobriments científics importants que s’han dut a terme l’any 2018 i que sens dubte seran interessants per a la salut del món.

 

L’anèmia en cèl·lules falciformes es pot curar mitjançant trasplantaments de cèl·lules mare
L’anèmia de cèl·lules falciformes és una severa i comuna malaltia de la sang, que pateixen més de 4 milions de persones a tot el món. A l’abril, un parell de científics de l’Institut Nacional de Recerca del Genoma Humà van anunciar que havien curat completament un home de 26 anys amb anèmia de cèl·lules falciformes i les seves complicacions, a través del trasplantament de cèl·lules mare sanes al cos.

 

S’ha detingut i revertit el procés d’envelliment en ratolins
I si s’ha fet en ratolins, suposadament aviat serà beneficiós per al gènere humà. Al març de 2018, un equip d’investigadors de Boston va trobar una manera de detenir i fins i tot revertir el procés d’envelliment en ratolins. El procés es basa en una molècula anomenada NAD, que es troba en la naturalesa en els mamífers, però el seu nivell disminueix amb l’edat. En augmentar el nivell de NAD en ratolins més vells, les cèl·lules dels seus cossos van tornar a la seva joventut i la seva salut general va millorar. Si els resultats són els mateixos en els éssers humans, d’aquí a uns anys els suplements nutricionals podran detenir l’envelliment de forma científicament comprovada i prevenir malalties com l’Alzheimer i el càncer.

 

Un nou òrgan fins ara desconegut s’ha descobert en els nostres cossos
El 2018, descobriment d’un nou òrgan en el cos humà, “l’interstici”. Un grup de científics de la Universitat de Nova York va descobrir que aquest òrgan, que no es pot observar amb el microscopi i per això era considerat com una capa densa i massissa de teixit, és en realitat una xarxa de cavitats estretes que s’usa per transportar el fluid limfàtic. Havia passat desapercebut fins ara perquè els conductes es buiden i s’aplanen per complet en fixar les mostres anatòmiques en làmines de microscopi.

 

Els científics van aconseguir recuperar la visió de dues persones que van sofrir degeneració macular

La degeneració macular és una malaltia ocular greu que es desenvolupa al llarg dels anys i es considera la causa número u de ceguesa a tot el món. El 2018 hi va haver un gran avenç en la prevenció i el tractament de la malaltia quan els científics van poder restaurar la visió de dues persones que tenien degeneració macular a un nivell en el qual no podien llegir en absolut. El tractament es va realitzar mitjançant la implantació de cèl·lules mare a les parts danyades de l’ull; després, tots dos pacients van poder reconèixer objectes i llegir. Aquests resultats, per descomptat, són encoratjadors tant per als investigadors com per als pacients amb la malaltia, i si el tractament continua tenint èxit aviat serà tan comú i assolible com la cirurgia de cataractes.

 

Un petit robot és capaç de detectar i matar cèl·lules canceroses

La robòtica és un camp tecnològic que s’ha desenvolupat molt els últims anys. Aquesta branca s’ocupa de l’assemblatge i la fabricació de robots en miniatura que no superen els minúsculs nanòmetres (mil milionèsima part d’un metre). El 2018, un grup d’investigadors en aquest camp va aconseguir dissenyar partícules que podrien trobar i destruir cèl·lules canceroses al cos humà. Aquests nous nanorobots o nanobots, provats per primera vegada en ratolins injectats amb cèl·lules canceroses, van ser capaces de localitzar les cèl·lules malaltes en el cos viu i tallar-los el flux sanguini, la qual cosa va causar que es desnodrissin i morissin. Al mateix temps, no es va causar mal a altres cèl·lules sanes en el cos dels ratolins. Aquests resultats certament eleven a alt grau el nivell d’optimisme i indiquen que els nanobots poden usar-se com una solució a aquesta malaltia mortal.

 

S’ha pogut esborrar el mal de l’Alzheimer en una cèl·lula cerebral humana
Durant anys, la ciència ha estat buscant una solució del problema de l’Alzheimer, i aquest any 2018 sembla que n’han aconseguit un gran avenç els científics d’un centre de recerca de San Francisco en haver trobat un mètode per ajudar a canviar l’estructura de la proteïna d’un gen del nostre cos que ocasionava la malaltia d’Alzheimer. Els científics van poder eliminar per complet qualsevol evidència d’Alzheimer en les cèl·lules cerebrals danyades, i les persones afectades pel mal es van curar. Aquest descobriment prometedor encara no implica que un medicament o profilaxi per a l’Alzheimer estigui disponible immediatament per a nosaltres, però sens dubte marca una bona direcció per al futur.

 

Una font d’aigua líquida va ser descoberta a Mart
Durant anys, els científics han estat tractant de trobar evidència que hi ha aigua en Mart, la qual cosa significaria poder colonitzar el planeta. Si bé la topografia en suggeria la possibilitat, els científics l’han confirmat. L’agència espacial italiana ha anunciat que un radar avançat que hi està operant ha descobert un llac d’aigua líquida de 20 km d’ample sota una glacera a una profunditat d’1 km sota terra, la qual cosa certament és encoratjadora per a aquells que esperen que els humans algun dia puguin assentar-se a Mart.